Potrebujete peniaze? Skúste pôžičky pre všetkých.

Hlavne menu

Banky slovenska

Obľúbené

Obľúbené

Ušetrite vysoké náklady na mzdovú účtovníčku vďaka využitiu externého spracovanie miezd od odborníkov zo spoločnosti Vema.


Bankové pôžičky pre začínajúcich podnikateľov

Bankové pôžičky pre začínajúcich podnikateľov Bankový trh je plný ponúk pôžičiek a úverov. Pôžičku môže v dnešnej dobe získať skoro každý a to aj začínajúci podnikatelia . Táto skupina nepatrí úplne medzi tých klientov, ktorí pre banky nepredstavujú žiadne riziko , ale aj napriek tomu sa nájdu finančné produkty práve pre ne.

Pôžičky pre začínajúcich podnikateľov sa líši od klasických pôžičiek niekoľkých vlastnosťami. Jednou z hlavných je to, že podnikatelia dokazujú svoje pravidelné príjmy daňovým priznaním, na rozdiel od väčšiny obyvateľov, ktorí na to majú potvrdenie od zamestnávateľa. Začínajúci podnikatelia majú možnosť získať pôžičku v bankovom sektore, ale to v prípade, že budú ich preukázanej účely pre banku dostatočne zaujímavé . V niektorých situáciách, je možné, že požičiavajúca spoločnosť alebo investor ponúkne začínajúcemu podnikateľovi pôžičku výmenou za časť v jeho podnikaní .

Začínajúci podnikatelia si môžu zažiadať o pôžičky tak v bankovom , tak nebankovom sektore. Výhodnejšie podmienky získajú v bankách, ale tam musí spĺňať prísnejšie pravidlá ( dokazovania príjmov, účelovosť pôžičky ). U nebankových spoločností si pôžičku môžu zariadiť ľahšie, ale podmienky budú mať horšie. Prejaví sa to vo vyšších úrokových sadzbách , poplatkoch za pôžičku a ručením majetkom. Pôžičky u nebankových spoločností sú pre začínajúci podnikatelia rizikové, pretože nemajú istotu, že im ich podnikanie dokáže pôžičku zaplatiť.


Podobné články

Pôžičky na zmenku bez ručiteľa

Pre všetkých, ktorí zháňajú nebankové pôžičky a nemajú alebo nechcú mať pri pôžičke ručiteľa sú práve pôžičky na zmenku bez ručiteľa. Tento t...

Pôžičky na občiansky preukaz hneď

Pôžička na občiansky preukaz je poslednou dobou veľmi obľúbený druh pôžičky. Ide asi o jednu z pôžičiek, u ktorej je naozaj veľmi jednoduché ...

Novinky z celého internetu