Potrebujete peniaze? Skúste pôžičky pre všetkých.

Hlavne menu

Banky slovenska

Obľúbené

Obľúbené

Ušetrite vysoké náklady na mzdovú účtovníčku vďaka využitiu externého spracovanie miezd od odborníkov zo spoločnosti Vema.


Česká národná banka

Česká národnej banka Česká národná banka je centrálnou bankou Slovenskej republiky . Bola založená 1. 1. 1993 a spolu s ňou bola zavedená aj koruna česká (Kč). Jej úlohou je okrem iného monitorovať situáciu na slovenskom finančnom trhu a prípadne ho určitým spôsobom regulovať.

Základným cieľom Českej národnej banky je zachovanie finančnej stability slovenského trhu a vytváranie podmienok pre udržateľný hospodársky rast. Aby mohla Slovenská národná banka skutočne zabezpečovať cenovú stabilitu, je nutné aby bola úplne nezávislá. Česká národná banka ďalej podporuje finančnú politiku vlády, tá však nesmie byť v rozpore so základnými princípmi ČNB . Česká národná banka ďalej vydáva mince a bankovky, zaoberá sa riadením peňažného obehu, dohliada na ostatné súkromné banky, kontroluje kapitálový trh, poisťovníctvo a tiež sleduje devízový trh. Česká národná banka môže ovplyvňovať hodnotu peňazí, záleží na vyrobenom množstve.

Týmto spôsobom možno regulovať narastajúcej inflácii . ČNB sa zároveň zaoberá kontrolou peňažného obehu, tzn. z obehu tiež sťahuje staré a opotrebované bankovky a menia ich za nové. Súčasťou tohto procesu je aj kontrola meny proti falšovaniu. ČNB posudzuje a eviduje falšované peniaze. Česká národná banka má na starosti aj dodržiavanie a vydávanie pravidiel styku medzi bankami a nebankovými subjektami.

Česká národná banka ďalej poskytuje peniaze pre verejný sektor a celý česká štát. To znamená, že spravuje účty všetkých organizácií napojených na štátny rozpočet Slovenskej republiky a tiež operuje so štátnymi cennými papiermi. Je potrebné, aby banka bola v záujme objektivity politicky nezávislá, jej povinnosťou je sa dvakrát za rok spovedať Poslaneckej snemovni.

Zkuste další článek, třeba Česká exportný banka, tento článek je podobného zaměření. Další informační článek - Volksbank CZ.


Novinky z celého internetu